Prywatność jest takim dobrem, którego naruszać nie ma prawa nikt.

Państwa dane osobowe traktowane są przez nas w taki sposób,

jak sami chcielibyśmy aby były traktowane nasze dane.

 

W związku z tym poniżej znajduje się polityka prywatności, zawierająca klauzulę informacyjną

o przetwarzaniu danych osobowych, zasady korzystania z plików cookies oraz regulamin sklepu.

Zachęcamy do zapoznania się, bo zawsze warto znać swoje prawa.

 

 

RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Paweł Porębski Atmostrefa z siedzibą w Krakowie pod adresem ul. Fatimska 4A/12, 31-851 Kraków, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczych pod numerem REGON 121314199, NIP 6372053585

 2. Paweł Porębski Atmostrefa przetwarza dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu kontaktowym oraz dane podane dobrowolnie w dowolnej formie, niezbędne do zawarcia umowy. Zakres tych danych warunkuje rodzaj umowy, która zostanie zawarta lub której jesteś już stroną. Podstawowy zakres tych danych to: imię           i nazwisko lub firma, PESEL lub NIP, adres zamieszkania lub adres siedziby, adresy kontaktowe (adres korespondencyjny do korespondencji papierowej, adres email, telefon), imię i nazwisko lub firma osoby wskazanej przez Ciebie jako osoba uprawniona do reprezentacji Ciebie w sprawach dotyczących Twoich umów           a także jej adresy kontaktowe (adres korespondencyjny do korespondencji papierowej, adres email, telefon).

 3. W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Ciebie z Paweł Porębski Atmostrefa umowy, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Paweł Porębski Atmostrefa działań na Twoje żądanie, a także w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Paweł Porębski Atmostrefa ciążącego na Paweł Porębski Atmostrefa obowiązku prawnego oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Paweł Porębski Atmostrefa (wykrywania nadużyć               i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji        i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych) przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) oraz lit. f) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. W pozostałym zakresie Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.

 4. Paweł Porębski Atmostrefa za Twoją zgodą uprawniony jest do przekazywania Twoich danych osobowych współpracującym podmiotom trzecim:

 • zwanym dalej „Instytucje Finansowe” w przypadku złożenia wniosku o sfinansowanie zakupu urządzeń kredytem konsumenckim i/lub leasingiem, za pośrednictwem Paweł Porębski Atmostrefa.

 •  zwanym dalej „Instytucje Finansowe” w przypadku złożenia wniosku o sfinansowanie zakupu urządzeń kredytem konsumenckim i/lub leasingiem, za pośrednictwem Paweł Porębski Atmostrefa.

W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazane powyższym podmiotom na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, zawartej pomiędzy Paweł Porębski Atmostrefa a współpracującymi z Paweł Porębski Atmostrefa Instytucjami Finansowymi oraz Dostawcami.

Ponadto Paweł Porębski Atmostrefa jest zobowiązany do przekazywania Twoich danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.

 1. Twoje dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie Twoich danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Twojego zamówienia, w tym sytuacji, gdy jego realizacja będzie wymagała udziału Dostawców współpracujących z Paweł Porębski Atmostrefa, posiadających siedziby poza obszarem EOG.

 2. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Ciebie z Paweł Porębski Atmostrefa umowy, w związku z którą Twoje dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Ciebie z Paweł Porębski Atmostrefa umowy. Natomiast Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

 3. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody       w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody. Jeśli chcesz cofnąć wyrażoną zgodę:

 • skorzystaj z poczty: sklep@atmostrefa.pl

 • Skontaktuj się telefonicznie: +48 660548891

 1. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy Uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

 2. W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są zbierane na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) oraz li. f) RODO brak podania przez Ciebie wszystkich wymaganych danych osobowych w zależności od okoliczności, może spowodować odmowę zawarcia z Tobą umowy przez Paweł Porębski Atmostrefa lub stanowić przeszkodę lub utrudnienie w zawarciu lub wykonaniu umowy przez Paweł Porębski Atmostrefa. W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże odmowa wyrażenia przez Ciebie zgody    w celach marketingowych lub cofnięcie tej zgody uniemożliwi Paweł Porębski Atmostrefa informowanie Ciebie o nowych ofertach i promocjach.

 

 

Ciasteczka

 

Właściciel Serwisu stara się korzystać z najlepszych praktyk i traktować wszystkich Użytkowników w sposób uczciwy i otwarty. Korzystając z Serwisu wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Tobie wygody podczas przeglądania stron Serwisu. Żadne pliki cookie wykorzystywane w naszych witrynach internetowych nie gromadzą informacji umożliwiających ustalenie tożsamości użytkownika.

 

Czym jest plik cookie?

W dzisiejszym świecie praktycznie każda witryna internetowa wykorzystuje pliki cookie, czyli ciasteczka. Składają się na nie niewielkie pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Tworzone są przez Twoją przeglądarkę internetową i przechowują ustawienia i informacje potrzebne (a często niezbędne) do prawidłowego działania Serwisu internetowego. Przy kolejnych odwiedzinach Serwisu z tego samego urządzenia przeglądarka może sprawdzić, czy istnieją pliki cookies przechowujące ważne informację i przesłać je ponownie do odwiedzanej witryny, która wcześniej zapisała ciasteczko w Twoim urządzeniu. Witryna w ten sposób może rozpoznać, że użytkownik odwiedził ją wcześniej i np. dopasować prezentowaną treść do odbiorcy.

 

Zalety plików cookie

Pliki cookie ułatwiają użytkownikowi korzystanie z wcześniej odwiedzanych przez niego stron internetowych. Jeśli użytkownik korzysta z tego samego urządzenia

i przeglądarki co wcześniej, umożliwia to zapamiętanie jego preferencji i pozwala odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Pliki cookies pozwalają tworzyć statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej, to pozwala na ulepszanie jej struktury i zawartości. Pozwalają również na utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki temu każda kolejna podstrona Serwisu nie wymaga ponownego logowania.

 

Kontrolowanie i usuwanie plików cookie

Użytkownik w dowolnym momencie może zmieniać sposób korzystania z plików cookies. Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania użytkownika za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Użytkownik może również z łatwością usuwać pliki cookie, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę. Możliwości zarządzania i usuwania plików cookie różnią się w zależności od używanej przeglądarki. Wszystkie niezbędne informacje Użytkownik może znaleźć wykorzystując funkcję Pomoc w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zablokowanie wszystkich ciasteczek może spowodować trudności w działaniu lub zupełnie uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony.

 

Jakie pliki cookies wykorzystuje witryna?

Serwis wykorzystuje pliki cookies, które można podzielić w następujący sposób:

 • niezbędne - czyli umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. podtrzymujące sesję po zalogowaniu użytkownika

 • funkcjonalne - pliki umożliwiające „zapamiętanie” wybranych ustawień i wpływające na personalizację interfejsu

 • zabezpieczające – wspomagające zapewnienie bezpieczeństwa

 • wydajnościowe - pliki umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu

 

Jak zmienić ustawienia plików cookies w mojej przeglądarce?

Informacje dotyczące zmiany ustawień plików cookies w poszczególnych przeglądarkach oraz w urządzeniach mobilnych, dostępne są bezpośrednio ich dostawców.

 

 

Regulamin Sklepu

 

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im

na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z zakupów w Sklepie (z wyjątkiem punktu 7 regulaminu, skierowanego tylko do przedsiębiorców)

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Paweł Porębski Atmostrefa. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w  polityce prywatności opublikowanej na niniejszej stronie . Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Podanie danych osobowych przez klientów sklepu Atmostrefa jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

 

DEFINICJE:

DZIEŃ ROBOCZY - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

KLIENT - (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

KODEKS CYWILNY - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

PRODUKT - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.

SPRZEDAWCA- Paweł Porębski Atmostrefa

SKLEP- punkt stacjonarny Sprzedawcy oraz strona www pod adresem www.atmostrefa.pl

UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą.

UMOWA WYNAJMU- umowa usługi wynajmu Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą.

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza kontaktowego na stronie www Sklepu, mailowo lub telefonicznie i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

 1. Warunki zawierania umów

2.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży lub między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą formularza kontaktowego na stronie Sklepu Sprzedawcy, mailowo na adres sprzedawcy, telefonicznie lub osobiście w Sklepie stacjonarnym.

2.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

2.3. Procedura zawarcia umowy sprzedaży:

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie zgodnie z pkt. 2.1. Regulaminu.

Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem,

a Sprzedawcą.

2.4. Udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 2.3. Regulaminu.

2.5. Zawarcie Umowy Wynajmu (w wariancie standardowym oraz z wykupem) określa odrębny regulamin produktu. Nie mają do niego zastosowania poniższe zapisy regulaminu, a zwłaszcza prawo do odstąpienia od Umowy Wynajmu przy zawieraniu umowy na odległość.

 

 1. Warunki i terminy płatności za produkt

3.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

3.1.1. Płatność gotówką w Sklepie stacjonarnym.

3.1.2. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

3.1.3. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

3.1.4. Płatność w systemie ratalnym NEST BANK SA - płatność odbywa się w całości lub części ze środków pochodzących z kredytu udzielonego przez NEST BANK SA (spółka BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 24 , 02-675 Warszawa, nr KRS: 0000030330, NIP: 526-10-21-021, REGON: 010928125, o kapitale zakładowym: 319 357 000, 00 PLN.

3.1.5. Płatność leasingowa - płatność odbywa się w całości lub części ze środków pochodzących z umowy leasingu zawartej między Klientem a podmiotem trzecim za pośrednictwem spółki LeaseLink Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: Aleja Stanów Zjednoczonych 59, 04-028 Warszawa) NIP, REGON 146815482. Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000305178, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapitał zakładowy w wysokości 210 600, 00 PLN

3.2. Termin płatności:

3.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności

w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

3.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 

 1. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

4.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej

4.3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

4.4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

4.4.1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

4.4.2 Odbiór osobisty dostępny pod ul. Fatimska 4A lok. 12, 31-831 Kraków. Odbiór osobisty możliwy jest po wcześniejszym mailowym potwierdzeniu przez Sprzedawcę gotowości do odbioru.

Termin dostawy Produktu do Klienta uzależniony jest od statusu płatności. Co do zasady wysyłka następuje najpóźniej w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu

w którym zapłata za Produkt została zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy (również w przypadku transakcji zakupu w systemie ratalnym), chyba że

w wyniku indywidualnych ustaleń pomiędzy Klientem a Sprzedawcą postanowiono inaczej.

Przesyłka za pobraniem- koszt dostawy pokrywa Klient. Wysyłka następuje najpóźniej pierwszego dnia roboczego po dniu w którym została zawarta umowa sprzedaży pomiędzy klientem i Sprzedawcą.

 

 1. REKLAMACJA PRODUKTU

5.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

5.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone w niniejszym regulaminie

5.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

5.3.1. pisemnie na adres: ul. Fatimska 4A lok. 12, 31-831 Kraków;

5.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@atmostrefa.pl; 

5.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. 

5.6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Fatimska 4A lok. 12, 31-831 Kraków. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

 

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ORAZ UMOWNE PRAWO ZWROTU

6.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów,

z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 6.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

6.1.1. pisemnie na adres ul. Fatimska 4a lok. 12, 31-831 Kraków

6.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@atmostrefa.pl

6.2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik (dzień zawarcia umowy).

6.3.W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

6.4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

6.5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Cienista 1 lok. 3, 31-831 Kraków. 

6.6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. W przypadku rozpakowania i zamontowania kasety filtracyjnej, klient ponosi koszt wymiany kasety na nową.

6.7. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

6.7.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6.7.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

 

 1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

7.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

7.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, Umowy Wynajmu oraz prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży i Umowy Wynajmu zawartej

z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

7.3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty

w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

7.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

7.5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

7.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

7.8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

7.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Umowy zawierane poprzez oraz w Sklepie zawierane są w języku polskim.

8.2. Zmiana Regulaminu:

8.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa;

zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

8.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym, zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy

w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

8.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

8.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

AtmoStrefA

oczyszczacze powietrza

ul. Fatimska 4A lok. 12

31-831 Kraków

Godziny otwarcia

pn-pt 15:00-18:00

sob    9:00-14:00

oraz godziny niestandardowe na telefon